figgjomessa logo

Ny retro, antikk og samlermesse 12-14 nov 2021

 1. Påmelding blir registrert når Figgjomessa har mottatt skjema for påmelding i utfylt og undertegnet stand. Påmeldingen er bindende, og utstiller hefter for den totale standleien.
 2. Om en utstiller unnlater å møte opp, trekker seg eller bryter kontrakten, hefter han for halvparten av standleien, selv om plassen blir disponert av andre. Ved sykdom eller god grunn for avbestilling, refunderes beløpet i sin helthet.
 3. Når messen /utstillingen er åpen for besøkende, skal utstillers stand være betjent.
 4. Plassen kan ikke fremleies til andre uten godkjenning av FIGGJOMESSA.
 5. FIGGJOMESSA forbeholder seg retten til fordeling av areal og plassering av utstillere, men vil følge utstilleres ønske så langt dette er mulig.
 6. Utstillere skal selge varer i henhold til de spesifikasjoner han/hun angir ved innmeldingen.. Figgjomessa kan i enkelte tilfeller akseptere produkter som vil passe inn i messens profil.
 7. Utstillere må begrense seg innenfor sine oppmerkede plasser, og sørge for at ganger , branndører og nødutganger er frie.
 8. FIGGJOMESSA står ikke økonomisk ansvarlig for eventuelt tap/tyveri av varer på den enkelte stand. Utstillere må selv sørge for egen forsikring og sikkerhet på egen stand. Figgjomessa har imidlertid egen alarm og sørger for god sikkerhet under messen.
 9. Røyking og åpen ild som stearinglys, etc. Er ikke tillatt.
 10. Støy eller lukt som kan plage andre er ikke tillatt.
 11. Bord, stoler og annet utstyr må bestilles på forhånd.
 12. Tilhengere og liknende kan ikke kjøres inn i hallen uten at arrangøren tillater det i hvert enkelt tilfelle.
 13. Alle utstillere skal ha utstillerkort synlig på seg til enhver tid. Egne adgangskort som gjelder under rigging kan fåes ved henvendelse ved innsjekk. Disse er kun gyldige utenom ordinære åpningstider.
 14. Det er ikke tillatt å starte nedpakking før messen stenges for publikum.
 15. Alle utstillere plikter å parkere på oppgitte plasser for utstillere. Ved overtredelse, kan biler bli tauet bort for eiers regning.
 16. FIGGJOMESSA er ikke ansvarlig for omstendigheter utenfor Figgjomessas kontroll. Dersom Figgjomessa ikke kan oppfylle avtalen p.g.a. slike forhold, herunder FORCE MAJEURE, DRIFTSTANS, STREIK, LOCKOUT, OFFENTLIGE REGULERINGER eller liknende, har utstillere ikke krav på noen form for erstatning fra Figgjomessa. I slike tilfeller vil selvfølgelig leie tilbakebetales.
 17. FIGGJOMESSA forbeholder seg retten til å fotografere og filme til eget bruk under messen.